Konsultatsiooniteenus

Henningsvær, Norra
Konsultatsiooniteenus hõlmab väga erinevaid norra keelega seotud teenuseid, lähtudes kliendi vajadustest. Näiteks võib see olla info otsimine kirjalikust tekstist või norrakeelsetelt veebilehtedelt või hoopis Norras mõne messi külastamine koos ettevõttega. Seega mõtle enne teksti tõlkimiseks saatmist, kas tõepoolest on vaja lasta ära tõlkida kogu tekst või piisab konsultatsiooniteenusest, mille raames vajaliku info tekstist üles otsime või teksti sisust ülevaate anname.

Vigelandi park, Oslo, Norra

Kuidas kujuneb konsultatsiooniteenuse hind?

Konsultatsiooniteenuse hinnapakkumise teeb norra keele ekspert Liis Uiboupin sulle pärast seda, kui on saanud info selle kohta, millised on sinu vajadused. Ta hindab, kui palju aega võiks konsultatsiooni peale kuluda, arvestades ajakulu sisse nii iseseisva töö kui suhtluse. Pakkumise tegemisel aluseks võetav hind on üldjuhul 46 EUR/h. Arve esitame pakkumises kokkulepitud summale, mitte reaalse ajakulu alusel. Kui klient esitab töö käigus täiendavaid küsimusi, mis ajakulu oluliselt suurendada võiksid, teeme enne töö teostamist töölõigu kohta uue pakkumise.

6 põhjust, miks kasutada Norra Keele Keskuse konsultatsiooniteenust:

  • Oslo ooperimaja, Norra
    Meie eksperdil Liis Uiboupinil on pikaajaline norralastega koostöö tegemise ning norrakeelsete tekstidega töötamise kogemus;
  • Liis on info otsimisel efektiivne;
  • Tekstist vajaliku info otsimine ja edastamine võib osutuda kordades odavamaks kui kogu teksti tõlkimine;
  • Norra Keele Keskuse kliendid saavad kõiki norra keelega seotud teenuseid (keeleõpe, tõlked, konsultatsioonid) tellida ühelt eksperdilt;
  • Täidame tellimused alati tähtaegselt ning sageli pigem enne kokkulepitud tähtaega;
  • Norra Keele Keskus pole käibemaksukohustuslane ning käibemaksu seega meie hindadele ei lisandu.
Saada konsultatsioonisoov aadressile info@norrakeel.ee või helista + 372 506 77 83 ja küsi pakkumist!